Applikationer

Idag har vi ett brett utbud av produkter och tjänster inom underhåll och service för branschen.

Våra produkter serverar många olika områden

Relativt nya forskningsresultat beskriver risken för gnistfel i oljesystemen och dess konsekvenser. När en icke-elektriskt ledande vätska (t.ex. olja) skjuts genom ett filtermembran (t.ex. glasfiber eller cellulosa) finns det en stor risk för att separera elektroner, dvs. generering av statisk elektricitet. Detta innebär att filtret laddas med en potential och oljan med motsatsen.

Bilindustrin

Energi-industrin

Pappersindustrin

Plastindustrin

Järn-industrin

Andra applikationer