Återförsäljare

Här kan du hitta alla våra återförsäljare för våra produkter.

Alla våra återförsäljare

Kleentek är ett hållbarhetsfokuserat företag som har försett de skandinaviska industrierna med oljelösningslösningar i världsklass sedan nittiotalet. Är du nyfiken på hur vi kan upprätthålla tillförlitligheten för ditt företag och samtidigt göra det mer ekonomiskt och miljövänligt?

Island

Landvelar

landvelar@landvelar.is

Tel: + 354 580 5800

www.landvelar.is

Sverige

Matfors Hydraulservice AB

Tel: +46(0) 60-24260

www.matforshydraul.se

info@matforshydraul.se

Sverige

Svemax Konsult AB

Tel: +46(0) 380-74099

Email: svemax@telia.com

Finland

KiL-Ythtiöt Oy

Tel: +358 14 644 456

www.kilyhtiot.fi

kil@kilyhtiot.fi

England

OilCare Ltd

Tel: +44(0) 1623 889892

Email: enquiries@oilcare.com  

www.oilcare.com

Danmark

PMC Hydraulics A/S

www.pmchydraulics.com

info@pmchydraulics.com

Norge

Servi AS

www.servi.no

doh@servi.no