Om oss

Idag har vi ett brett utbud av produkter och tjänster inom underhåll och service för branschen.

Idag har vi ett brett utbud av produkter och tjänster inom underhåll och service för branschen.

1991 grundades OQC Scandinavia AB som ett agenturbolag för den skandinaviska marknaden.

Bolaget ägs till 100% av Matfors Hydraulservice AB.

Vår ambition är att säkra slutanvändarnas produktion, genom att hålla hydraulsystem och smörjoljesystem fria från fasta och lösliga föroreningar.

Hållbar utveckling

Med fokus på hållbar utveckling har vi sedan 1991 tillhandahållit utrustning jorden runt som reducerar industriernas behov av icke förnybara naturtillgångar. Genom att säkerställa oljans renhet förlängs maskinernas livslängd och behovet av oljebyten reduceras kraftigt.

Många års erfarenhet gör oss till ett branschledande företag med hög kompetens som förstår behovet av rena hydraulsystem för en störningsfri produktion.

Genom att vara så nära naturen stärks viljan att skydda den.

Många av de varor och tjänster vi tillhandahåller hjälper våra kunder att förbättra sin miljö. Vi strävar alltid, tillsammans med kunder, partners och leverantörer, för att hitta de bästa lösningarna ur miljösynpunkt i ett livscykelperspektiv. Vi ska bedriva vår verksamhet i enlighet med tillämplig lagstiftning och bindande krav.