SP-Serien

Kleenteks elektrostatisk oljarenare tar bort alla typer av föroreningar inklusive hartser och oxidationsprodukter. Många av våra kunder har minskat sina driftstopp och servicekostnader med mer än 75% genom att hålla oljan ren med denna metod.